Széchenyi Mikrohitel GO!

A hazai mikro- és kisvállalkozások fejlődését segítő állami kamat-, kezelési költség és garantőrintézményi kezesség bevonása esetén kezességi díj támogatásban részesített, maximum 50.000.000 Ft összegű beruházási hitelTájékoztató az agrár hiteltörlesztési moratóriumról

Faktoring

A faktoring egy speciális finanszírozási forma, amely esetében a számlát kiállító ügyfél a számlát eladja az Eurotrade Capital Zrt-nek, aki átutalja a számla összegének akár 80%-át (előleg) az ügyfélnek, még mielőtt a vevő fizetne. A fizetési határidő lejártakor a vevő az Eurotrade Capital Zrt-nek fizet, aki az időközi költségek levonását követően a követelés még ki nem fizetett részét is átutalja az ügyfélnek.Kölcsön

forgóeszköz finanszírozási célra


Amennyiben cége általános működéséhez forrásra van igény, úgy a szükséges dokumentumok (link) megküldését követően elvégezzük a kérelmező minősítését, és – pozitív minősítés esetén – részletes, egyedileg kialakított ajánlatot adunk a finanszírozásra.


Beruházási kölcsön

haszongépjármű vagy munkagép megvásárlásához


Amennyiben haszongépjárművet vagy munkagépet szeretne vásárolni, úgy a szükséges dokumentumok (link) megküldését követően elvégezzük a kérelmező minősítését, és – pozitív minősítés esetén – részletes, egyedileg kialakított ajánlatot adunk a finanszírozásra.Amennyiben az Ön vállalkozása hazai mikro-, kis- vagy középvállalkozás, és Magyarországon szeretne megvalósítani egy új projektet, beruházást vagy fejlesztést, ideális finanszírozási megoldást jelenthet Önnek az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. Program keretében kínált támogatott, kedvező kamatozású hitel és kölcsön. A szükséges dokumentáció hiánytalan benyújtását követően gyors hitelbírálattal segítjük, hogy vállalkozása fejlődjön, lendületet vegyen, tervei megvalósuljanak.


1. Milyen típusú hitel igényelhető a Program keretén belül?


Beruházási Hitel - legfeljebb 10 év futamidőre, legfeljebb 1 év rendelkezésre tartási idővel, legfeljebb 2 év türelmi idővel

Forgóeszköz Hitel - legfeljebb 6 év futamidőre, legfeljebb 1 év rendelkezésre tartási idővel, legfeljebb 1 év türelmi idővel


2. Kik igényelhetik?


Magyarországon bejegyzett székhellyel (vagy az Európai Gazdasági térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel) rendelkező vállalkozások, melyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott kis-, és középvállalkozás kritériumoknak megfelelő, nem agrár besorolású, új vagy meglévő vállalkozás.


3. Milyen célra igényelhető?


A hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló

  • ingatlanvásárláshoz, -beruházáshoz
  • új vagy használt tárgyi eszköz vásárlásához, beszerzéséhez
  • a beruházáshoz kapcsolódó- vagy önálló forgóeszköz finanszírozáshoz
  • immateriális javak beszerzésére (korlátozással)


A tárgyi eszközök, immateriális javak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. § és 51. § szerinti bekerülési értéken számolhatók el.


A Hitel felhasználását számlával, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdés szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni.


4. Milyen összegben igényelhetem?


Minimum 1 millió - maximum 100 millió Forint


5. Milyen összegű önerővel kell rendelkeznem?


Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória esetén:

  • a beruházás nettó bekerülési értékének minimum 10%-a (amely állami támogatást is tartalmazhat)
  • önálló forgóeszköz hitel esetén a finanszírozott számlák nettó összegének minimum 10%-a, forrásarányos finanszírozással


Regionális beruházási támogatási kategória esetén:

  • a beruházás nettó bekerülési értékének minimum 25 %-a (minden állami forrástól mentesen)


6. Milyen díjakkal, költségekkel jár?


A részletes kondíciókat a Hirdetmény tartalmazza.


7. Milyen biztosítékokra van szükség?


A beruházás tárgyára alapított zálogjog (ingatlan jelzálogjog, ingó zálogjog).


Induló vállalkozás esetén minden esetben ingatlan bevonása szükséges, függetlenül a hitel céljától.


A fedezettségi szint mértékének függvényében a Társaságunk további biztosíték bevonását is előírhatja.


8. Milyen dokumentumokat kell benyújtanom?


Részletesen lásd a dokumentumtárban


9. Tájékoztatás


Jelen tájékoztatás nem teljes körű!


Termékleírás

Útmutató


Amennyiben a konstrukció keretében szeretne hitelt igényelni, részletes információkért keresse munkatársainkat!


E-mail: info@eczrt.hu

Tel.: +36 34/55-66-44